Kaupade hävitamine ja purustamisteenus

Kaupade hävitamisteenust kasutavad meie kliendid erinevatel põhjustel:

 • realiseerimisaja ületanud karastusjoogid, alkohol, toidukaubad;
 • ladudesse seisma jäänud müümata kaubad;
 • praaktoodang ja tootmisjäägid;
 • Euroopa Liidus keelatud tooted;
 • konfiskeeritud salaalkohol ja sigaretid,
 • intellektuaalset omandit rikkuvad kaubad ehk võltskaubad;
 • ettevõtte või asutuse sümboolikat kandvad vanad tööriided jm kaubad.
 • kindlustusfirmad riknenud ja/või kahjustatud kaupade utiliseerimisel

Purustamisteenus
Pakume teenusena erinevate materjalide purustamist, pressimist ja pakendamist.
Purustamisteenust kasutatakse mitmel põhjusel:

 • hävitamine vältimaks materjalide kasutamist esialgselt kujul
 • mahu vähendamine materjali taaskasutusse suunamisel
 • kütteks kasutamisel materjali õigesse fraktsiooni viimisel
 • uute toodete valmistamisel

 

Joogid
hävitatakse spetsiaalse tööstusliku purustajaga, mis konstrueeriti Tallinna Tehnikaülikoolis
meie ettevõtte tellimusel.
Kaubalt eraldatakse veo-ja rühmapakend ning kaup kallatakse koos müügipakendiga
purustusliinile. Purusti eraldab vedeliku mahutisse ja purustatud taara kogutakse eraldi
konteinerisse. Mahutist pumbatakse vedelik tsisternautosse, mis veab vedeliku purgimisele.
Purustatud taara (pudelid, plekkpurgid, plastpudelid jm) suunatakse materjalina taaskasutusse.

Tahke kaubad
purustatakse universaalpurustiga, mille võimsus on 4-5 tonni/ h sõltuvalt materjalist. Purusti
järel olev magneteraldi võtab välja metalli, mille saadame taastootmisse. Peale purustamist
pressitakse tekkinud mass kokku ca 300-400 kg pakkideks.
Materjalid, mida ei saa taaskasutada, saadetakse kas põletamisele või ladestusele.
Enne hävitamist eraldatakse kaupadelt rühmapakend (papp ja kartong), mis pressitakse kokku
ja suunatakse taaskasutusse uue materjali tootmiseks.
Hävitamiseprotsess toimub videovalve all. Hävitamise juures võib olla ka Tellija esindaja.
Peale hävitamist saadetakse Tellijale hävitamise akt-arve, mis sisaldab vastuvõetud kauba
nimetust, kogust, hävitamise aega ja kohta.