Standardid

Alates 4.maist 2006 väljastab rahvusvaheline sertifitseerimisfirma Bureau Veritas Infokaitse OÜ-le ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004 sertifikaate.

Kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimissüsteemide sertifikaadid hõlmavad infokaitseteenuse osutamist, andmekandjate hävitamist ja tekkinud jäätmete käitlemist.

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Ettevõtte eesmärgiks on kindlustada kliendi ootustele vastav keskkonnasäästlik, kvaliteetne ning konfidentsiaalsust tagav erinevate materjalide ja andmekandjate hävitamise teenus.

OMA EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS:

  • arendame ning optimeerime pidevalt kõiki juhtimis- ning tööprotsesse otsime koostöös klientidega uusi lahendusi hävitatud materjalide taaskasutamiseks viies miinimumini ladestatavate jäätmete hulga;
  • hoolitseme keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna loomise ja säilitamise eest;
  • kasutame ressursse säästlikult ning väldime keskkonna saastamist;
  • tagame õiguslike ning muude nõuete järgimise nii praeguste kui ka tulevaste tegevuste käigus;
  • rakendame pidevalt meetmeid tööõnnetuste ja tervisekahjustuste riskide hindamiseks, ennetamiseks ja ärahoidmiseks;
  • ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika on avalik – iga töötaja võib seda vabalt levitada väljaspool ettevõtet, samuti avalikustatakse poliitika Internetis.