Dokumentide ja andmekandjate hävitamine

Põhilised andmekandjad ja materjalid, mida hävitame:
dokumendid, säilitustähtaja ületanud arhivaalid, video- ja audiokassetid, magnetkaardid, CD-d, disketid, arvuti kõvakettad, turundusmaterjalid jne.

Meile usaldatud andemakandjad on vara, mille vastuvõtmine, transport ja hävitamine toimub kindlate reeglite järgi. 

  • Hävitamisele kuuluvate dokumentide ja muude andmekandjate äraveo teostab veospetsialist, kes tõstab kliendi juuresolekul materjalid kogujasse või vahetab juba täitunud koguja tühja vastu.
  • Kogujad plommitakse enne transporti.
  • Andmekandjate vastuvõtmisel võtame endale vastutuse kliendi juures digiakti vormistamisel.
  • Kogujad transporditakse spetsiaalselt konfidentsiaalsete dokumentide veoks kohaldatud kaubikuga hävitustehasesse, kus videovalve all eemaldatakse kogujatelt plommid.
  • Seejärel tühjendatakse kogujates olev sisu purustisse.
  • Universaalpurusti purustab andmekandjad tuvastamatuks fraktsiooniks, välistades täielikult andmekandjatel oleva informatsiooni taastamise.
  • Purustite koguvõimsus võimaldab hävitada ca 5 tonni materjali tunnis, välistades andmekandjate hoiustamise enne purustamist. Samuti ei pea eemaldama metallklambreid (seda teeb magneteraldi purustamise käigus), arhiivikarpe, kaustasid, köidikuid.
  • Tehases toimuv protsess salvestatakse ööpäevaringselt videovalve kaameratega.
  • Purustatud mass pressitakse ning suunatakse materjalina taastootmisesse.
  • Peale hävitusprotsessi saadetakse kliendile koos arvega akti teine osa, kus on fikseeritud hävitamise kuupäev, koht ja hävitaja.