Kontoritehnika käitlemine

Meie poolt pakutav elektroonikajäätmete käitlemine on vastavuses Jäätmeseadusega ja Euroopa Nõukogu poolt 27.01.2003. a vastu võetud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete alase direktiiviga 2002/96/EU.

Elektroonikajäätmete käitlemisel demonteerime tehnika osadeks ning eraldame osad jadetailid liigiti järgmiselt:

 1. Andmekandjad
  Arvuti kõvakettad ja mikroskeemide plaadid purustame tööstusliku universaalpurustiga
  kasutuskõlbmatuks fraktsiooniks.
 2. Korduv- või taaskasutatavad materjalid
  Plastist korpused purustame ja viime plastitööstusele  materjali taaskasutamiseks, metallist
  korpused aga metallitööstusele materjali taaskasutamiseks.
 3. Mittetaaskasutatavad materjalid
  Kõik muud osad ja detailid, mida taaskasutamisse ei saa suunata, lähevad lõppladestamisele
  või põletusele.