Hinnakiri

Kaupade hävitamise hinnakiri alates 01.01.2024

JOOGID

 Kogus liitrites

Hävitamise hind
(EUR/ liiter)

 Kuni 1000

 0,22

 1000 – 10 000

 0,20

 Üle 10 000

 0,18

 

Hävitamise hinnad sisaldavad taaras (klaas, PET, tetra, metallpurk jt) olevate vedelate kaupade
hävitamist tööstusliku purustamise teel ja purgimist, enne purustamist müügipakendi
eraldamist veo-ja rühmapakendist ning pakendiliikide taaskasutusse
või lõppladestusele transportimist sõltuvalt nende seisukorrast.

 

TAHKED KAUBAD

Kogus kg

Hävitamise hind
(EUR/kg)

Kuni 1000

0,40

1000 – 10 000

0,38

Üle 10 000

0,36

 

Hinnad sisaldavad tahkete kaupade hävitamist purustamise teel ja jäätmekäitluskulusid.
Kauba koguse fikseerimiseks kaalutakse see Täitja tehases.
Miinimumhind kaupade hävitamise puhul on 60 EUR
Kaupade hävitamise täpsema hinnakalkulatsiooni tegemiseks vajame järgmised andmed:

  • millise kaubaga on tegemist ja millisest materjalist on kaup;
  • kauba kogus ja asukoht;
  • kuidas kaup on pakendatud ja millisest materjalist on pakend.

 

TRANSPORDITEENUSE HINNAKIRI

Teenus

Hind Tallinnas

Hind teistes
Eesti
piirkondades

1. Laadimistööd – 1 töötaja

20 EUR/tund

20 EUR/tund

2. Transport hävitusele – 10 t
kandevõimega, 2t kandevõimega
tagaluuktõstukiga furgoon. 15 euro
aluse kohta. Furgooni mahutavus
35 m3

120 EUR

1,40 EUR/km

 

Kõigile hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks

Dokumentide ja andmekandjate hävitamine, kontoritehnika käitlemine